Archiv třídy 1

Foto-střípky z naší třídy  

Malá exkurze do vzdělávací činnosti v naší třídy.

Měsíc září v naší třídě

Září je časem adaptace dětí ve školce. Tomu je i přizpůsoben program. Děti se seznamují s novým prostředím, dětmi i dospěláky, kteří se o ně starají. Níže můžete nahlédnout do foto-střípků z této doby.

Zima

Střípky z adventu a vánoční doby.