Broučci

Střípky toho, co se u nás dělo

Výlet za zvířátky na Jarošův statek


Hrajeme si, stavíme

Zima 2021

Vánoce 2020

Poznáváme barevný podzim 

Společně s dětmi jsme se vydali do nedalekého kostela, abychom si prohlédli úrodu, za kterou při nedělní mši svaté děkovali místní farníci. Vítáme vás ve třídě Broučci