Historie

V té době MŠ navštěvovalo přes 70 dětí. Své působení MŠ obnovila po zakončení II. světové války, ale protože vláda Československa nedovolila vést MŠ řeholním sestrám, byly ji sestry nuceny opět uzavřít.


V roce 1951 byly sestry nuceny opustit klášter. Budova MŠ a kláštera byla bezprávně převzata státem a předána do majetku obci. V letech 1951 - 1990 byla v budově školky a kláštera provozována obecní mateřská škola.

Historie školky

Z dějin církevní mateřské školy

Církevní mateřská škola, je školou s dlouholetou historií. Od začátku byla zřízena a vedena Kongregací Sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté. Mateřskou školu sestry otevřely v roce 1927 a vyučovaly děti až do roku 1938, kdy německá vláda nařídila uzavření všech škol a MŠ s českým vyučovacím jazykem.V roce 1990 v rámci restituce byla budova vrácena Kongregaci. Během následujících 3 let byla provedena rozsáhlá rekonstrukce budovy a dostaveny nové prostory: herna v horním patře, nové hygienické zařízení, jídelna, kuchyň apod. Nejen prostory MŠ, ale celá budova získala estetický, moderní vzhled. V této době byla upravena a nově vybavena také zahrada MŠ. Církevní MŠ pod vedením kongregace začala působit 1.9. 1993.