O nás

Církevní mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 65 míst. Navštěvují ji děti od 3 do 6 let. Uskutečňuje povinný program předškolní výchovy se zařazením výuky náboženství a katolického způsobu výchovy.

V budově školky jsou dětem k dispozici tři herny, společná jídelna a další potřebná zařízení (umývárny, šatny). Budovu obklopuje pro děti upravená zahrada.

Ve školce pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu sestaveného podle zásad uvedených v rámcovém programu předškolního vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školky (zájmové kroužky, akce pro děti a rodiče, plavecký kurz, naučné exkurze, výlety, výuku cizího jazyka apod.). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti a pohybové koordinaci, zařazováním jazykových a tělovýchovných chvilek, rozvíjení řeči a komunikativních dovedností dětí. Zvláštní péči věnujeme starším dětem v přípravě na úspěšné zahájení školní docházky.

Veškeré snažení všech zaměstnanců MŠ směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti a také spolupráci s obcí, farností, ZŠ, dalšími MŠ a veřejností - pořádáme veřejná vystoupení dětí u příležitostí schůzek Svazu invalidů nebo důchodců.