Projekty

Mediální gramotnost a mediální výchova v rodině

Milí rodiče 

v odkazu, který níže uvádíme naleznete  průvodce, jak děti seznamovat s digitálními technologiemi adekvátně k jejich věku. 

https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/prirucka-medialni-gramotnost