Třídy

Jak učíme a co se nám podařilo dokázat

Naše třídy

Třídu tvoří nejmladší děti školky ve věku od 3 let. O děti se stará sM. Ludmila Farlíková a skupinka má ve školním roce 2022/23 přihlášených 13 dětí.  

Tuto třídu tvoří skupinka dětí od 4-5 let. O třídu se starají sM. Luiza Kowalcze a sM. Zdislava Staňková. Ve školním roce 2022/23 třídu navštěvuje 26 dětí.

Třída Sluníček je skupinou dětí, které patří mezi naše nejstarší. Během roku se pilně připravují na vstup do základní školy. Tuto třídu má na starosti sM. Šimona Lompartová a paní učitelka Bc. Monika Stuchlíková. Ve školním roce 2022/23 třídu navštěvuje 26 dětí.