REVITALIZACE ZAHRADY

Nové hřiště 2020

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu našeho hřiště, přistoupil zřizovatel školky k jeho revitalizaci. V současné době opět slouží dětem navštěvujícím naši školku.

Zahrada opět v novém 2020

Z důvodu nevyhovujícího stavu školního hřiště, přistoupil zřizovatel  CMŠ k jeho opětovné revitalizaci. Bylo nutné opravit praskliny v povrchu nahradit některé herní prvky novými a zvětšit pískoviště. Projektu se ujala firma 4soft s.r.o a v malé prezentaci je možné se podívat, jak taková přeměna probíhala.


Revitalizace školní zahrady První rok vyuřívání revitalizované školní zahrady přinesl po všech stránkách kladné ohlasy.