Severočeské doly a.s.

Poděkování společnosti Severočeské doly a.s. za finanční dar.

Finanční dar společnosti Severočeské doly a.s. je poskytován každoročně církevním školám v ČR. Tímto rokem jsme byly osloveni my s naší Církevní MŠ Ludgeřovice.


Velice si finančního daru vážíme a děkujeme za něj.

Finanční dar můžeme využít dle vlastního výběru. My jsme se rozhodly zřídit prostory pro odkládání učebních a didaktických pomůcek, protože k tomu nemůžeme využít státní dotaci.

Za kolektiv CMŠ Ludgeřovice,

Mgr. Lucja Kowalcze

ředitelka