ŠABLONY

OBKLOPME DĚTI ZE VŠECH   STRAN LÁSKOU

Církevní MŠ Ludgeřovice realizuje od 1. října 2016 projekt s názvem " Obklopme děti ze všech stran laskavou, odbornou a obětavou péčí" . Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií.

OTEVŘME DĚTEM  SRDCE A MYSL

...je mottem dalšího projektu, který je spolufinancován Evropskou unii. Díky jeho realizaci v naší mateřské školce je možné zkvalitnit předškolní vzdělávání v podobě dočasné personální podpory - školní asistent, aktivit rozvíjejících ICT a projektových dnů.