Hvězdičky

Koloběh vody

Vesmír

foto střípky z týdne, kdy jsme prožívali vesmírné dobrodružství.

Masopust 2024


Besídka pro babičky a dědečky 2023

shlédnete zde

Září  v naší třídě

Foto-střípky z toho, co se děje v naší třídě.