Hvězdičky

Foto-střípky  z naší třídy  


Malá exkurze do vzdělávací činnosti v naší třídy.

Měsíc   září v naší   třídě

Září je časem adaptace dětí ve školce. Tomu je i přizpůsoben program. Děti se seznamují s novým prostředím,  dětmi i dospěláky, kteří se o ně starají. Níže můžete nahlédnout do foto-střípků z této doby.

Zima

Střípky z adventu a vánoční doby.