Hvězdičky

Život ve vodě a u vody

Povolání

Na konci května děti probíraly téma povolání.

Jarošův statek Hvězdičky

Den země 2022


Jaro  

S nástupem jara jsme v naší třídě objevovali svět dopravních prostředků. Při tom cestování jsme si začali všímat, že se probouzí příroda k novému životu a též jsme jako správní objevovatelé navštívili knihovnu, protože v knihách se nachází zdroj informací.

Únor  2022

Měsíc únor začal pohádkově a to doslova. Děti cestovaly světem pohádek, pak se doputovaly do světa, kde vládne čas, zaletěly do vesmíru a po návratu na zem, začaly pronikat do bohatého světa věcí, které nás obklopují. 

Co se dělo v  lednu

Níže nabízíme malou foto-exkurzi do naší třídy. Poznávali jsme zimu. Měli jsme štěstí, takže jsme si trochu užili sněhu, navštívili zvířátka v lese a bylo i bobování.

Fotky z vánoční besídky

Vstupujeme do adventní doby

Bohatý podzim v   naší třídě

Střípky z  toho, co prožíváme