Dokumenty školky

Sem vložte podnadpis

ŠKOLNÍ ŘÁD 

CMŠ LUDGEŘOVICE

Školní řád je základním dokumentem školy, který upravuje základní práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, specifikuje provoz školy a vnitřní režim školy včetně zajištění bezpečnosti dětí, specifikuje pravidla pro přijímací řízení školy i ukončení předškolního vzdělávání a spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků.

VNITŘNÍ ŘÁD JÍDELNY- VÝDEJNY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

CMŠ LUDGEŘOVICE Organizační řád upravuje správu mateřské školy a její organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.Zabezpečuje realizaci především školského zákona - zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZDE NALEZNETE PLATNÝ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PROVOZNÍ ŘÁD 

CMŠ LUDGEŘOVICE


Dokument seznamuje s podmínkami provozu a organizací vzdělávání v mateřské škole.

KONCEPCE 

CMŠ LUDGEŘOVICE

Dokument seznamuje se základní vizí školy. Sleduje oblast výchovy a vzdělávání, personální, ekonomické a materiální podmínky, organizační a řídící podmínky. Spolupráci školy a rodičů dětí