Dokumenty školky

Sem vložte podnadpis

ŠKOLNÍ ŘÁD 

CMŠ LUDGEŘOVICE


OBSAH

1. Přijímací řízení

2. Evidence dítěte

3. Provoz mateřské školy

4.Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

5. Zacházení s majetkem školy

6. Platby v mateřské škole

7. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

8. Oblasti prevence užívání návykových látek

9. Závěrečné ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

CMŠ LUDGEŘOVICE Organizační řád upravuje správu mateřské školy a její organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.Zabezpečuje realizaci především školského zákona - zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Obsah:

1 Všeobecná ustanovení

2. Organizační členění

3. Řízení školy

4, Funkční členění

5. Pracovníci a oceňování práce

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZDE NALEZNETE PLATNÝ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PROVOZNÍ ŘÁD 

CMŠ LUDGEŘOVICE


Dokument seznamuje podmínkami provozu a organizací vzdělávání v mateřské škole.

KONCEPCE 

CMŠ LUDGEŘOVICE


OBSAH

1 Základní vize

2 Vymezení sledovaných oblastí

a) Oblast výchovy a vzdělávání

b) Personální podmínky

c) Ekonomické a materiální podmínky

d) Organizační a řídící podmínky

e) Spolupráce školy a rodičů dětí