Videa

Sem vložte podnadpis

Besídky  pro rodiče  2023

Květen se nese v duchu radosti a vděčnosti za rodiče, proto děti připravily malé dárečky a besídky.

Besídka pro babičky a dědečky 2022 třída SLUNÍČKA

Besídka pro babičky  a dědečky 2022 třída Hvězdičky

Besídka pro maminky 2022


Požehnaný Nový rok 2022

sponzorům CMŠ Ludgeřovice

Vánoční besídky 2021


Besídky pro babičky a dědečky 2021

U příležitosti svátku babiček a dědečků, připravily děti ze třídy Sluníčka a Hvězdičky krátké pásmo básniček, písniček a tanečků, aby jim tak vyjádřily vděčnost a lásku, za to, co pro ně dělají.

Vánoční besídky 2020